AVG Muziekburo.nl

Muziekburo.nl zal uw gegevens en/of informatie niet ter beschikking stellen of delen met derden, tenzij wij daar wettelijk toe worden verplicht.

Wij vragen alleen persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende gelegenheid relevant zijn. Dit maakt het mogelijk contracten tussen beide partijen op te maken, uw vragen te verwerken, artiesten te verlonen, facturen te kunnen versturen en uw verzoeken te beantwoorden.

Uw gegevens worden gebruikt in een beveiligde omgeving om communicatie met u als relatie te optimaliseren, opdrachten goed vast te kunnen leggen en uit te kunnen voeren, de juiste service te kunnen bieden en om u van de door u gevraagde informatie te kunnen voorzien.

Welke gegevens verwerkt Muziekburo.nl

Wanneer u een overeenkomst met ons aangaat:

Naam
Adres
E-mailadres
Telefoonnummers
Bedrijfsgegevens (indien van toepassing)
Aankoop- en betaalgegevens

Cookies

Muziekburo.nl maakt gebruik van Google Analytics en Google Adwords. Deze cookies verzamelen – voor zover mogelijk geanonimiseerd – informatie over het gebruik van onze website.

U kunt het gebruik van cookies uitschakelen in de instellingen van de browser. Na het uitschakelen van de cookies is het niet mogelijk om een optie te plaatsen.

Door u gedeelde persoonsgegevens

Soms worden er persoonsgegevens gedeeld in een reactie op een blog, een mailtje of een supportticket. Deze gegevens worden alleen gebruikt als ze nodig zijn om u verder te helpen.

E-mail

Muziekburo.nl bewaart alle e-mails en persoonsgegevens van klanten op de servers van Google. 

Verbindingsgegevens

Muziekburo.nl bewaart geen verbindingsgegevens.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

In geval u een overeenkomst met ons bent aangegaan worden uw gegevens bewaard tot de wettelijke verplichte bewaartermijn is verlopen. 

Nieuwsbrief

Via de nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden van nieuwe ontwikkelingen, we vragen altijd toestemming en u kunt zich altijd afmelden. 

Derde partijen en persoonsgegevens

Wij delen geen gegevens met derden tenzij dat ons wettelijk verplicht wordt of wanneer het nodig is om onze diensten te leveren.

Wanneer een openstaande rekening na de nodige betaalherinneringen niet voldaan is worden uw gegevens gedeeld met een incassobureau.

Beveiliging

De toegang tot uw persoonsgegevens is afgeschermd en enkel medewerkers die persoonsgegevens nodig hebben om hun functie te verrichten hebben toegang. 

Klachtrecht

U heeft het recht uw persoonsgegevens aan te laten passen of geheel te verwijderen vanaf het moment de wettelijke verplichte bewaartermijn is verlopen. 

Zijn er vragen, verzoeken of klachten? Neem dan contact met ons op. U heeft ook recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

De privacyverklaring kan worden aangepast. Laatste aanpassing: 25 aug 2018