jiddische band boeken of inhuren?

Jiddishe klezmer is meestal vrolijke bruilofts muziek die bij nadere beschouwing in een mineur toonladder blijkt te staan. Van origine is klezmer de muziek van de jiddisch sprekende Joden in met name Oost-Europa. De Jiddische benaming klezmer vindt zijn oorsprong in twee oud-hebreeuwse woorden; kley (werktuig) en zemer (musiceren). De klezmer muzikanten of klezmorim spelen vaak dansmuziek waaronder bulgars, freilachs, khossidls en shers.