Loonadministratie

De loonadministratie van artiesten wijkt af van normale dienstverbanden. Boekingen voor bedrijven en instellingen doen wij daarom middels een uitkoopsom. Bij de factuur ontvangt u onze inhoudingsplichtigen verklaring. Muziekburo.nl neemt daarmee de inhoudingsplicht van u over en draagt zorg voor afdrachten en loonheffingen. 

artiesten en loonheffingen


Voor een optreden krijgt de artiest een beloning, ook wel gage genoemd. Als u degene bent die de gage aan de artiest betaalt dan moet u loonbelasting en premies werknemersverzekeringen berekenen en afdragen.

drie uitzonderingen

U hebt als particulier rechtstreeks met de artiest een optreden geregeld bij een persoonlijke aangelegenheid van uzelf, bijvoorbeeld uw bruiloft. Dan bent u niet inhoudingsplichtig.

U betaalt de gage van de artiest aan iemand of een bedrijf met een inhoudingsplichtigenverklaring. Degene met zo'n verklaring neemt de inhoudingsplicht van u over, maar alleen als u aan hem de volledige gage inclusief overige kosten en btw betaalt.

U betaalt de gage aan een artiest die beschikt over een geldige Verklaring arbeidsrelatie waarop winst uit onderneming staat (VAR-WUO) Of waarin staat dat de artiest directeur-grootaandeelhouder is van een onderneming (VAR-DGA).

verlonen

Artiesten die niet zelfstandig werkzaam zijn kunnen verloond worden door een verloningsburo. Het verloningsburo ontvangt draagt zorg voor alle loon heffingen en betalingen en moet van ieder optreden een ingevulde gage verklaring aan de fiscus kunnen overleggen.

zzp'ers

Na afschaffing van de VAR kan een artiest nog eenvoudiger dan nu ervoor zorgen dat de artiestenregeling niet van toepassing is. In plaats van het opsturen van een VAR kan de artiest schriftelijk (bijvoorbeeld per mail) met zijn opdrachtgever afspreken dat de artiestenregeling niet wordt toegepast. Deze afspraak kan ook na afloop van het optreden tegelijk met het sturen van de factuur worden gemaakt. Zodra de optredens wat meer tijd in beslag gaan nemen, kan de onzekerheid bij de opdrachtgever toenemen, en komt de modelovereenkomst weer in beeld.

Een modelovereenkomst is niet nodig, als je in de email aangeeft: A dat de artiestenregeling niet van toepassing is, en B: dat je een factuur stuurt met btw.

Omdat niet gewisseld mag worden tussen factureren en artiestenregeling, wordt je geacht alle optredens van korte duur te factureren met btw.

Mocht er enige twijfel zijn bij de artiest of opdrachtgever, dan kan er alsnog een modelovereenkomst afgesloten worden.

De kleine ondernemersregeling

Iedere ondernemer, ongeacht de rechtsvorm, kan voor de vrijstellingsregeling kiezen. Dit geldt ook voor een vereniging of stichting. Je keuze geldt voor minimaal 3 jaar, of tot je de 20.000 euro omzet overschrijdt. Onder de KOR bereken je geen btw op je leveringen. De btw op kosten (voorbelasting) mag je ook niet aftrekken. Je kunt volstaan met een beperkte btw-administratie en hoeft geen btw-aangifte te doen. Alles over de KOR bij de KVK

Wijzigingen in de KOR

Vanaf 1 januari 2025 komen er wijzigingen in de KOR. De verplichte minimale toepassingstermijn van drie jaar deelname vervalt. Je hoeft na het stoppen met de KOR ook geen drie jaar meer te wachten voordat je weer van de regeling gebruik kunt maken. Deze wachttijd gaat straks in per het kwartaal waarin de regeling stopt tot en met het volgende kalenderjaar. In de vrijstelling voor kleine ondernemers gaat de registratiedrempel van 1.800 euro nu, omhoog naar 2.200 euro in 2025.

Vanaf 2025 kun je ook in andere EU-landen gebruikmaken van de daar geldende kleineondernemersregeling. Ondernemers uit andere EU-landen kunnen ook de Nederlandse KOR gebruiken. De totale jaaromzet in de EU moet onder de 100.000 euro blijven. Dat is de zogenoemde Unie-omzetdrempel.