Voorbeelden decibels

Versterkte muziek verboden? Bij Muziekburo.nl hebben we altijd al veel aandacht besteed aan het volume van onze optredens, in lijn met het aantal aanwezige gasten en de regels van de locatie. We begrijpen volledig de wens van locaties om geen overlast voor de buren te veroorzaken, en we houden daar dan ook zeker rekening mee. Tegelijkertijd is het belangrijk te erkennen dat sommige muziekinstrumenten, zoals een stem of een akoestische gitaar, zonder versterking simpelweg niet genoeg volume hebben om effectief te zijn. Gelukkig begrijpen de meeste locaties dit ook en zijn ze bereid om daar flexibel mee om te gaan.
 
decibellen

Een decibel (DB) is een maateenheid om aan te geven hoe hard een geluid is. Het is lastig voor te stellen hoe hard een bepaald geluid werkelijk is, ook de tijdsduur maakt heel veel uit. Zo is het geluid van een deurbel 80 decibel en produceert een overvliegende straaljager 130 decibel, van korte duur maar behoorlijk irritant. 

10   Bijna niet te horen Blaadje dat valt
20 Hoorbaar Ruisen van boomblaadjes
30 Erg stil Fluisteren
40 Huiskamer, stil klaslokaal
50 Beperkt geluid Koelkast die aanslaat, auto die langsrijdt
55 Pruttelend koffieapparaat
60 Hoorbaar Stemgeluid, apparatengeluid,
70 Irritant Meerdere personen die telefoneren
75 Constant geluid Vol restaurant rond lunchtijd
80 Hinderlijk Wekker, vrachtverkeer, deurbel
85 Luid Zagen, mixer
90 Zeer hinderlijk Vrachtwagen, schreeuwen, juichen, gillen
95 Lawaai Drilboor, Scooter
100  Zeer luid Straaljager op 300 m hoogte
105  Nog luider Helikopter van dichtbij
110  Extreem luid Rockconcert, kettingzaag
120 Menselijke stem op allerhardst, politiesirene
130 Onweer
140 Pijngrens Sirene eerste maandag van de maand van dichtbij
150 Gehoorschade Vuurwerk
160 Schieten met een pistool of geweer
170 Lawinepijl
180 Raketlanceerplatform
194 Saturnusraket